WIE WAREN DE STAKERS?

Mattheus Webster - leerling Vossius Gymnasium

Geschreven op 14-02-2018


Wie ben je?

Mijn naam is Mattheus Webster. Ik ben 17 jaar en woon in Amsterdam en zit op het Vossius Gymnasium. 

Wist je van de Februaristaking in 1941 en de herdenking elk jaar?

Ja, ik was me van de staking en de herdenking bewust.

Wist je dat medewerkers van jouw bedrijf/organisatie meededen aan de staking in 1941?

Ja, dit is eens ter sprake gekomen in een geschiedenisles, maar verder wist ik er niet zo veel van.

Kun jij een voorbeeld uit deze tijd noemen waarin het belangrijk is om op te komen voor een ander? 

Er zijn vandaag de dag talloze voorbeelden te noemen waarin het belangrijk is om op te komen voor een ander; denk aan de nog altijd aanwezige discriminatie van mensen op verschillende gronden en aan de problemen voor toekomstige generaties door bijvoorbeeld milieuschade.

En kun jij een voorbeeld geven waarin jij opkwam voor een ander?

Sinds afgelopen september werk ik als vrijwilliger mee aan een project bij een asielzoekerscentrum in Amsterdam. Het project heeft als streven het helpen van minderjarige vluchtelingen, tussen twaalf en zeventien jaar oud. Deze leeftijdsgroep dreigde tussen wal en schip te vallen. We helpen hen met huiswerk maken en met het leren van Nederlands. 

Foto's Mascha Jansen