Staker: F. C. Pauli

Pauli was niet alleen deelnemer aan de Februaristaking, tijdens de oorlog 'redde hij veel kinderen in vuilnisbakken'