Staker: W. Bos

"Toen hij voor het vuurpeloton stond werd hij als zijnde niet-Jood alsnog vrijgelaten."

Staker: C. Groot

"De staking was voor hem een middel om zijn afschuw tegen het geweld te uiten."

Staker: F. C. Pauli

Pauli was niet alleen deelnemer aan de Februaristaking, tijdens de oorlog 'redde hij veel kinderen in vuilnisbakken'