WIE WAREN DE STAKERS?

Staker: A. van Moock

Geschreven op 06-03-2018


 

A. van Moock (1915-1996), deelnemer aan de Februaristaking

Beroep: Ambtenaar

Bron: Stadsarchief Amsterdam