WIE WAREN DE STAKERS?

Staker: H. Homma

Geschreven op 30-06-2018


 

Harke Homma: deelnemer aan de Februaristaking bij Bruynzeel in Zaandam

Bron: Harke Homma jr. - lid comité Herdenking Februaristaking 1941. Foto uit privé archief

Geschreven door Harke Homma jr: 

Mijn vader, Harke Homma, behoorde tot de Februaristakers bij Bruynzeel in Zaandam. Daar begon de staking op 26 februari 1941, nadat bekend was geworden dat de dag ervoor de staking massaal was uitgebroken in Amsterdam. 

Mijn vader woonde in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam (in die buurt heeft hij vrijwel zijn hele leven gewoond) als lid van een communistisch gezin. Al in de jaren dertig werd door mijn grootouders – Hendrik Homma en Aafje Homma-Hibma - fel geageerd tegen het opkomende nazisme in Duitsland en vanaf 1933 tegen het Hitler-regime. Als lid van de Internationale Rode Hulp hielpen mijn grootouders in de jaren dertig successievelijk zo’n honderd uit Duitsland gevluchte antifascisten, veelal communisten, onderdak. Officieel was dit illegaal. Het gezin had het niet breed als gevolg van de grote economische depressie in de jaren dertig, maar voor het onderbrengen en van voedsel voorzien van de Duitse vluchtelingen kon altijd nog ruimte worden gemaakt. Ondertussen werd over de activiteiten van mijn grootouders door de Amsterdamse politie uitvoerig bericht aan de Gestapo in Duitsland. Als gevolg daarvan werd mijn grootvader direct na de Duitse bezetting in mei 1940 gearresteerd en enkele maanden in een Duitse cel gevangen gezet.

Door het optreden van zijn ouders wist mijn vader als jongen al heel goed voor welke terreur en onderdrukking het Hitler-regime stond. Ook had hij al heel goed het besef dat de Joodse Nederlanders verschrikkelijke dingen te wachten stonden. Mijn moeder was met mijn vader op 15 mei 1940 bij haar ouders thuis toen de Nederlandse capitulatie bekend werd. Mijn oma zei toen: gelukkig, het is afgelopen. Maar mijn vader zei daarop: afgelopen? Het gaat nu pas beginnen, zo vertelde mijn moeder later.

Mijn vader had daarom geen enkele aarzeling om op 26 februari 1941 bij Bruynzeel te gaan staken tegen het brute optreden van de bezetters tegen de Joden in Amsterdam. Ondanks zijn jonge leeftijd – hij was achttien jaar – speelde hij zelfs een actieve rol bij het op gang brengen van de staking.

Harke Homma jr.

Lid van het Comité Herdenking Februaristaking 1941.